ยินดีต้อนรับสู่นโยบายส่วนบุคคลของ IGoncanvas.com

บริษัท 88กราฟฟิคเฮ้าส์ จำกัด เราคำนึงถึงเราความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอันดับแรก และโดยได้ยึดเอานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้.

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท 88กราฟฟิคเฮ้าส์ จำกัด จะไม่ขายข้อมูลหรือยอมให้บุคคลภายนอกรู้และเห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่ได้เก็บข้อมูลไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายใน บริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเว็บไซค์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บไว้ อาจมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่สำหรับติดต่อ
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
 • อีเมล
 • เบอร์โทรติดต่อ

หมายเหตุ ทางบริษัทไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ
 • เพื่อปรับปรุงข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
 • เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราเพื่อ

 • การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา
 • ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ
 • เพื่อตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น
 • รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น
 • เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น
 • เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากเรา และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา
 • เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเราและยินยอมให้เราเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ผู้เป็นลูกค้าของเรา

อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทางบริษัทขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

 • กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
 • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัทของเราและบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านชำระ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีสถานการณ์พิเศษที่ทางบริษัท อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย มีความรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทย

ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

 • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
 • คุกกี้
 • เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • หน้าเว็บในเว็บไซค์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูล่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุ : นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้สำหรับเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์รวมถึงการเข้าระบบผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ Instagram กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

ติดต่อ

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างพอใจ ต้องการแนะนำ หรือร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อทางบริษัทเพื่อปรับปรุงต่อไป